ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวทองคำ หาญชัยทวีกิจโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพท.สพป.ปทุมธานี เขต 2
2นางทิพวรรณ์ ลาวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงวัดลาดสนุ่น สพท.สพป.ปทุมธานี เขต 2
3นางยุพิน นนตะบุตรโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาบ้านหนองโบสถ์ สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 3
4นางอำนวย บำเริบโรงเรียนคลองพระอุดมวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.เขต 4
5นางสำเนา กุลแก้วโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อไทยรัฐวิทยา 55 สพท.สพป.นนทบุรี เขต 1
6นายสมร ปาโทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4
7นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)บ้านบ่อหลวง สพท.สพป.น่าน เขต 2
8นางแสงเดือน อันทะลัยโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพท.สพป.มหาสารคาม เขต 2
9นางสาวสุภาภรณ์ ไตรวรรณทวีโรงเรียนวัดเทียนถวายบ้านโคกสว่าง สพท.สพป.อุดรธานี เขต 1
10นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมีโรงเรียนวัดบางนางบุญสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต 4
11นางดุจดาว จันทะลุนโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์วัดเขียนเขต สพท.สพป.ปทุมธานี เขต 2
12นางสาวสาวิตรี จิตเจริญโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกุดดู่พิทยาคม สพม.เขต 19
13นางศันสนีย์ แนวชาลีโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงชุมชนวัดทับมา สพท.สพป.ระยอง เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1