ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวบุณยอร กรุดเงินวัดบัวขวัญลาออกจากราชการ 
2นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์วัดตะวันเรืองโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
3นางสาวจิตรานุช สุดสังข์บุญคุ้มราษฎร์บำรุงโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4นางสาวณัฐนันท์ สิงห์โคตรอนุบาลปทุมธานีโรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5นางสาวบุษรา โคตะบุตดาวัดนาวงโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธิ์ เขต 2